Fujitsujeve finančne storitve

Fujitsujeve finančne storitve

Inovativne ponudbe financiranja Fujitsujevih rešitev za delovno mesto

Fujitsujeve finančne storitve vam pomagajo pridobiti jutrišnjo tehnologijo že danes. Z edinstvenimi finančnimi rešitvami po meri se odzivamo na krčenje proračunov, prenesemo tehnološko tveganje in razpršimo finančno tveganje.

Financiranje je ključni dejavnik pri odločanju o naložbah v IT

Fujitsujeve finančne storitve združujejo finančno in poslovno znanje, ki zagotavlja, da vaša finančna strategija IT-okolja, vključno s strojno, programsko opremo in storitvami, temelji na prilagodljivih plačilnih pogojih, ki usklajujejo vaše poslovne in finančne cilje. Fujitsujeve finančne storitve s tem pristopom pomagajo večjim in srednje velikim podjetjem, vladnim organizacijam in organizacijam javnega sektorja pri optimizaciji finančnih in življenjskih vidikov njihovega IT-okolja.

Naše finančne storitve ne zajemajo samo denarne podpore pri nakupu najnovejše tehnologije. Tesno bomo sodelovali in prilagodili stroške, povezane z vašo naložbo v IT. Izdelali smo prilagojene rešitve za plačila na podlagi svojega prilagodljivega in modularnega portfelja finančnih rešitev, ki vključuje plačilo glede na uporabo in plačilo glede na rast. Zagotavljamo tudi svetovanje za prilagoditev IT-stroškov na prihodke ali proračun in tako omogočimo napovedovanje in pripravo proračuna za daljša obdobja. Naše storitve obsegajo celoten življenjski cikel: finančno načrtovanje, menjavo tehnologije, nakup, finančno upravljanje in odpis opreme v vašem IT-okolju. Tako vam omogočamo, da se lahko osredotočite na osnovno dejavnost.